Kako su psi postali najbolji čovekovi prijatelji

Pas je postao najbolji čovekov prijatelj zahvaljujući dugogodišnjem procesu pripitomljavanja i selekcije. Prema jednoj teoriji, psi su potomci vukova koji su se približavali ljudskim naseljima u potrazi za hranom. Oni koji su imali manji strah od ljudi i bili spremni da sarađuju s njima, bili su nagrađeni hranom i dobrom zaštitom, dok su se oni koji su bili agresivni prema ljudima, odbijali i odlazili.

piše: Djole dog

Kako je odnos između ljudi i pasa postajao sve češći, ljudi su počeli da selektivno uzgajaju pse za određene zadatke, poput lova, čuvanja stada i čuvanja doma. Kako se raslojavanje pasa nastavljalo, počeli su se pojavljivati psi koji su bili svestrani i prijateljski raspoloženi prema ljudima, a ne samo usredsređeni na određeni zadatak.

Danas, psi su jedni od omiljenijih kućnih ljubimaca i omiljeni su zbog svoje vernosti, inteligencije i društvenosti. Psi su sposobni da prepoznaju i reaguju na ljudske emocije, a mnogi se pse smatraju članovima porodice. Ova duboka veza između ljudi i pasa nastavlja se i danas, a psi će verovatno nastaviti da budu najbolji čovekov prijatelj u godinama koje dolaze.

Pripitomljavanje vukova je bio dugotrajni proces koji je započeo pre više od 15.000 godina, a rezultirao je stvaranjem pasmina pasa. Prema nekim teorijama, ljudi su počeli da pripitomljavaju vukove kada su otkrili da će ovi životinje uspešnije loviti plen zajedno s njima, pa su počeli da ih hrane i štite od drugih predatora.

Proces pripitomljavanja vukova je bio spor i zahtevao je strpljenje i upornost. Ljudi su postepeno birali najprijateljskije i najdruštvenije jedinke iz vukovih čopora, a potom su ih razmnožavali međusobno kako bi se dobile nove generacije vukova koji su bili sve bliži ljudima.

Kako su ljudi bili sve više uključeni u život vukova, odnos između njih se menjao. Ljudi su ih počeli obučavati da love plen zajedno sa njima, što je zahtevalo da vukovi uspešno sarađuju sa ljudima. Kako su se odnosi između ljudi i vukova poboljšavali, ljudi su počeli selektivno uzgajati vukove za određene zadatke, poput čuvanja stada, čuvanja doma i lova.

Proces selekcije i uzgoja vukova doveo je do stvaranja različitih pasmina pasa koje danas poznajemo. Svaka pasmina ima karakteristične osobine koje su nastale kroz višegeneracijski proces selekcije i uzgoja. Na primer, retriveri su uzgajani za donošenje plena lovcima, dok su terijeri uzgajani za lov na štetočine.

Iako su današnji psi svi potomci vukova, moderni psi imaju mnoge karakteristike koje se razlikuju od vukova. Psi su tokom procesa pripitomljavanja prošli kroz velike promene u genima i ponašanju, što ih je učinilo prijateljskijim, društvenijim i poslušnijim od svojih vukovih predaka.