Da li nas ne razumeju ili se samo pretvaraju?

Komunikacija između mačaka i ljudi manje je ispitivana od komunikacije između psa i čoveka

Piše: Petmagazine.rs

Japanski naučnici pokušali su da shvate zbog čega mačke nekad ne reaguju na instrukcije svojih vlasnika – ne razumeju nas, ne obraćaju pažnju ili nemaju svest o svom imenu?

Asuko Saito, sa Univerziteta u Tokiju, testovima je pokušala da odgovori na pitanje koje verovatno muči veliki broj vlasnika, a to je: da li mačke mogu da razlikuju svoja imena od drugih imenica?

Ona je posmatrala reakciju mačaka koje žive sa vlasnicima u njihovoj kući i onih u prihvatilištima. Ispitivanje se zasnivalo na utvrđivanju sposobnosti razlikovanja ličnih imena u poređenju sa rečima slične dužine i ličnim imenima drugih. Testiranjem, većina je pokazala dovoljnu sposobnost da razume, pomeranjem ušiju i glave kada čuju svoje ime intenzivnije nego pri izgovoru nekih drugih reči. Međutim, odgovor nije dolazio do njihovih repova. Dok, kada su u pitanju mačke koje žive u prihvatilištima istraživanje je pokazalo da podjednako reaguju kako na svoje, tako i na imena drugih mačaka sa kojima žive.

Ovim istraživanjem je dokazano i da je osetljivost mačaka na emocije svojih vlasnika skromna, i da mogu da razlikuju glas vlasnika od glasova stranaca.