Piju li ribe vodu?

Ovo je jedno vrlo zanimljivo pitanje koje ste verovatno mnogo puta postavili sebi, da li ribe zaista piju i kako uopšte piju vodu kad se u njoj nalaze sve vreme? Odgovor je još interesantniji, naime neke vrste riba zaista piju vodu, dok je druge ne piju. Sve zavisi o kojoj vrsti ribe je reč i […]

Više