Piju li ribe vodu?

Ovo je jedno vrlo zanimljivo pitanje koje ste verovatno mnogo puta postavili sebi, da li ribe zaista piju i kako uopšte piju vodu kad se u njoj nalaze sve vreme?

Odgovor je još interesantniji, naime neke vrste riba zaista piju vodu, dok je druge ne piju. Sve zavisi o kojoj vrsti ribe je reč i u kakvoj sredini ona živi. Naime, procesom osmoze (filtriranja vode) koji se vrši prilikom disanja pod vodom (uzimanja vode kroz usta ili kroz škrge ribe) , molekuli vode oslobađaju se iz  područja niske koncentracije soli ka području visoke koncentracije soli

Slatkovodne ribe imaju veću koncentraciju soli nego voda u kojoj se nalaze, te ne zadržavaju vodu u svom telu jer je i ne gube prilikom osmoze, tačnije propuštaju vodu kroz usta te faktički ne ,,piju“ vodu. S druge strane ribe koje žive u slanoj vodi imaju logično manju količinu soli u telu od količine soli u vodi u kojoj žive, te poštujući zakon osmoze, voda iz tela ribe oslobađa se ka morsokoj vodi i na taj način riba gubi vodu koju mora nadoknaditi tj. ,,popiti“ , stoga morske ribe zadržavaju određenu količinu vode u svom telu prilikom disanja. Morske ribe dakle vodu ,,piju“ kroz usta, a propuštaju znatno manju količinu kroz škrge, za razliku od onih slatkovodnih.

Pitanje koje proističe iz ovoga jeste kako ribe mogu da piju vodu sa tolikom koncentracijom soli? Odgovor je da ne mogu. Ribe baš poput ljudi ne mogu da piju slanu vodu, ali same vrše filtraciju vode kako im ne bi škodila.

Kompletan proces pogledajte na sledećem videu: