Ribnjak Ečka

Petnaestak kilometara od Zrenjanina, u trouglu reka Tisa, Begej i Tamiš, nalazi se ribnjak Ečka, jedan od najstarijih i najvećih u Evropi. Viševekovna tradicija ribarenja na ovim prostorima stvorila je svojevrsni brend “Ečanskog šarana”, krupne ribe izuzetnog kvaliteta.“Ečanski šaran” je prva živa riba u izvozu Srbije u Evropsku uniju posle višedecenijske pauze.

Ribnjak Ečka nalazi se u Lukinom selu. Teško je reći da li u ovom delu Banata ima više vode ili zemlje, ali je sigurno jedno – ribolovci ovde zaista mogu da biraju gde će pecati.

Treba znati i da je ečanski šaran karakterističan pre svega zbog geografskog položaja ribnjaka, blizine reke Tise iz koje se za potrebe ovog gazdinstva i uzima voda, kao i kvaliteta zemljišta to jest podloge ribnjaka. Ove komponente ribi daju specifičan ukus. Bitna je naravno i ishrana.

Jeftinija proizvodnja šarana i njegova prerada donose dodatnu vrednost. U pogonu za preradu ovog ribarskog gazdinstva pripremaju se paketi fileta, paketi za riblju čorbu i dimljeni šaran.

Ribnjak „Ečka“ AD ima poluintezivan sistem gajenja, vodene površine 2700 ha sa projektovanim kapacitetom od oko 6000 tona ribe. Unapređenje i razvoj precesa su prioriteti proizvodnje. Sa 1700 ha, na 40-tak jezera u Lukinom selu, Melencima, S. Itebeju i Čenti u proizvodnji učestvuje oko 200 ribara, ribarskih majstora, tehničara, čuvara, inženjera.

Od 2008 godine gazdinstvo posluje po zahtevima kvaliteta ISO9001 standarda i HACCP sistemu i korisnik je žiga ZDRAVA HRANA i ZELENA JABUKA za Ečanskog šarana. Riba se uspešno plasira na inostrano i domaće tržište.

Istorija

U istorijskim izvorima iz 16. veka spominje se pravo na ribarenje na tadašnjoj „beloj močvari“ kako se tada zvalao sadašnje „Belo jezero“ koje se nalazi u sastavu Ribnjaka „Ečka“ AD. Krajem 19. i početkom 20. veka regulisani su tokovi reka Tise i Begeja, podignut je nasip, izgrađena je kanalska mreža i rekonstruisano je „Belo jezero“. Uređenjem rečnih tokova i igradnjom kanalske mreže stvorili su se i uslovi za izgradnju ribnjaka. Tako je davne 1891. godine počela organizovana proizvodnja ribe u ovom gazdinstvu. Ta godina se smatra i početkom savremenog ribarstva u regionu.

(Izvor: www.agroklub.rs i www.mojafirma.co.rs)