Ko je pametniji, pas ili mačka?

Tokom miliona godina, psi su razvili veći mozak od mačaka, jer visoko socijalnim vrstama sisara treba veća snaga mozga nego usamljenim životinjama, zaključak je studije koju je sproveo Univerzitet Oksford.

Po prvi put, istraživači su pokušali da iscrtaju evolucionu istoriju mozga različitih grupa sisara tokom 60 miliona godina. Otkrili su da postoje ogromne razlike u tome kako se mozak različitih grupa sisara razvijao tokom tog vremena. Takođe, sugerisali su i da postoji veza između društvenosti sisara i veličine njihovog mozga u odnosu na veličinu tela, u studiji objavljenoj u časopisu PNAS, piše petmagazine.rs.

Prethodna istraživanja kojima se pokušalo otkriti zašto određene grupe sisara imaju veći mozak oslanjala su se na proučavanje živih sisara koji su u dalekom srodstvu. Bilo je rasprostranjeno verovanje da je stopa rasta mozga srazmerna veličini tela kod svih grupa sisara.

Međutim, studija dr Suzan Šulc i profesora Robina Danbara sa Instituta za kognitivnu i evolucionu antropologiju Univerziteta Oksford negira ovo gledište. Oni su otkrili da postoje velike razlike u obrascima rasta mozga kod različitih grupa sisara i da nemaju sve grupe sisara veći mozak, što ukazuje na to da su životinje sa boljim socijalnim veštinama morale više da razmišljaju – i tako razvile veći mozak.

Vodeća autorka dr Susan Šulc, saradnica Kraljevskog društva Dorothy Hodgkin iz ICEA, rekla je:

“Ova studija ruši dugogodišnje verovanje, jer grupe visoko socijalnih vrsta doživljavale su mnogo brži rast moždane mase od usamljenih vrsta. To sugeriše da saradnja i koordinacija, potrebne za život u grupi, mogu predstavljati izazov i da su s vremenom neki sisari razvili veći mozak kako bi mogli da se izbore sa „zahtevima” druženja”.

Koautor i direktor ICEA profesor Robin Danbar rekao je:

“Po prvi put je postalo moguće pružiti istinsku vremensku dubinu proučavanju evolucije mozga. Zanimljivo je videti da čak i životinje koje imaju kontakt sa ljudima, poput mačaka, imaju mnogo manji mozak od pasa i konja, usled nedostatka socijalnosti”.