Da li nas mačke zaista manje vole?

Pre nekoliko godina objavljeno je istraživanje u kojem se pojavilo mnogo radova koji su pogrešno protumačeni. Zaključak je da mačke manje vole svoje vlasnike nego psi. Pet helt netvork odlučio je da predstavi istraživanje i da objasni zaključke koje su doneli kako bi ohrabrili vlasnike mačaka da veruju u svoje ljubimce i da ne veruju u “dopadljive” napise na internetu koji više idu u korist pasa.

Istraživanje, koje su sproveli Alis Poter i Danijel Mils, uključivalo je 20 parova, vlasnike i njihove mace. Mačke su stavljene u sobu s dve stolice i nekoliko igračaka, a prozori su bili potpuno prekriveni. Kamera je snimala interakciju između svake mačke, vlasnika i stranca – odlazak vlasnika, vraćanje vlasnika, odlazak i vraćanje stranca itd. Istraživači su koristili test koji je poznat kao Ejnsvortova neobična situacija (Ainsworth Strange Situation) kako bi odredili ponašanje mačaka i tako odredili kolika je povezanost mačaka s vlasnicima.

Rezultati su pokazali da su mačke bile glasnije kada su vlasnici napuštali prostoriju nego kada je to činio stranac, ali da nisu videli nikakve dodatne dokaze koji su sugerisali da je povezanost mačke i vlasnika neraskidiva.

Otkrili su da mnogi aspekti ponašanja mačaka nisu u skladu s karakteristikama povezanosti. Međutim, primetili su da test nije ispitivao postoje li razlike u vezivanju mačaka koje su samo u zatvorenom prostoru ili i u zatvorenom i u otvorenom, prema tome, ovaj test nije bio najdelotvorniji instrument za utvrđivanje povezanosti mačaka za njihove vlasnike.

Zaključak istraživača je da, kako su izjavili, ne žele da impliciraju da mačke ne mogu formirati neki oblik bliskog odnosa ili povezanost sa svojim vlasnicima, ali da odnos koji mačke imaju sa svojim vlasnicima ne može biti tipično okarakterisan. To znači da mačke ne pokazuju istu vrstu povezanosti kao psi. Pas vidi vlasnika kao izvor sigurnosti, dok mačke pokazuju više vrsta ponašanja koja bismo nazvali “nezavisnim”. To ne znači da mačke ne uživaju sa svojim vlasnicima, već jednostavno traže ljudsko društvo iz drugih razloga, navodi Petmagazine.

Za razliku od pasa, koji se druže i žive sa ljudima, mačke ne traže ljudsku “pomoć” kako bi zadovoljile svoje dnevne potrebe. Jasno oblikuju društvenu povezanost sa svojim vlasnicima i pokazuju određeno privrženo ponašanje. I na kraju, ne dozvolite da vam razni naslovi ubace seme sumnje u ljubav koju vaša mačka oseća prema vama.