Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Jugoistočne Srbije dali predloge za kandidaturu na predstojećim izborima

Lovački savez Vojvodine i Lovački savez Jugoistočne Srbije na nedavno održanim sednicam upravnog odbora kao svog kandidata na predstojećim izborima delegirali su dosadašnjeg predsednika Bratislava Ćirkovića.

Lovački savez Vojvodine dostavio je sledeće delegate za izbor u ostalim organima LSS:

  1. Predsednik Skupštine LSS- Oliver Mitrović
  2. Upravni odbor LSS- Milan Dozet i Miloš Beouković
  3. Nadzorni odbor LSS- Slobodan Milošev
  4. Sud časti- Ljubiša Kos

Lovački savez Jugoistočne Srbije dostavio je sledeće delegate za izbor u ostalim organima LSS:

  1. Zamenik predsednika Skupštine LSS- Nebojša Jović
  2. Upravni odbor LSS- Zlatimir Rašić
  3. Nadzorni odbor LSS- Miodrag Stojiljković
  4. Sud časti- Nenad Kostić

Lovački savez Jugoistočne Srbije doneo je odluku da se za predsednika Skupštine podrži kandidata LSV.