Zašto psi najčešće spavaju sklupčani?

Za psa često kažemo da je najbolji čovekov prijatelj, između ostalog i zato što svojim neobičnim i razigranim ponašanjem zna da priušti puno radosti.

Istina, ponekad mogu da budu i pomalo čudni – kad nagnu glavu dok im pričamo ili iz čista mira počnu da se valjaju u travi, piše portal Mental Floss.

Ipak, ima i onih urođenih psećih navika i ponašanja za koja stručnjaci danas imaju i naučna objašnjenja.

Primetili ste sigurno da se psi uvek sklupčaju u klupko pre nego što slatko zaspe, ali ako mislite da je u pitanju zauzimanje udobnijeg položaja, niste baš do kraja u pravu.

Dr Margaret Gruen, docent bihevioralne medicine na Veterinarskom fakultetu “NC State University”, kaže da to ima korene u evoluciji pasa.

– Kad psi spavaju u divljini, posebno tamo gde je veoma hladno, oni će iskopati rupu u zemlji i sklupčati se u njoj. Telo sklupčano u loptu omogućava im da bolje zadrže toplotu. Takođe, ovaj položaj štiti njihove najranjivije organe od potencijalnih grabljivica – objašnjava dr Gruen.

Da, vaš pas se tako sklupčao da bi zaštitio svoje unutrašnje organe.

Naravno, ljudima to zvuči pomalo čudno, jer znaju da njihovom ljubimcu ne preti nikakva opasnost, ali sa stanovišta pasa, to je vrlo razumna taktika koju su nasledili od predaka, kaže dr Gruen.

Postoji još jedan razlog koji naizgled ima i više smisla, a to je da se vaš pas ugnezdio na taj način da se uopšteno zaštiti. Spavanje je za njih stanje u kom su ranjivi, pa se na taj način štite.