Istraživanje: Psi mogu da razlikuju španski od mađarskog

Psi mogu razlikovati jezike, otkrili su mađarski naučnici nakon što su grupi od 18 pasa pustili odlomke iz priče “Mali princ” na španskom i mađarskom i ispitali kako je njihov mozak reagovao.

Istraživanje je vodila Laura V. Kaja sa Univerziteta Etveš Lorand u Budimpešti, koja se pre nekoliko godina preselila u grad iz Meksika, dovodeći sa sobom svog psa Kun-kuna.

– Pitala sam se da li je Kun-kun primetio da ljudi u Budimpešti govore drugačijim jezikom, mađarskim – rekla je.

– U istraživanju smo po prvi put otkrili da neljudski mozak može razlikovati jezike – dodala je naučnica.

U svom životu s ljudima, psi usvajaju slušne obrasce jezika kojem su izloženi, rekao je Raul Ernandes-Peres, koautor studije.

Tokom eksperimenta, Kun-kun i drugi su uvežbani da nekoliko minuta nepomično leže u skeneru mozga.

Svi psi čuli su samo jedan od dva jezika – mađarski ili španski – od svojih vlasnika pre, što je omogućilo naučnicima da uporede kako njihov mozak reaguje na veoma poznat jezik i na potpuno nepoznat.

Psi su slušali odlomke iz priče na španskom i mađarskom, a takođe i kompjuterizovano iskrivljene verzije tih odlomaka kako bi se proverilo mogu li razlikovati govor i negovor.

Upoređujući reakcije mozga, naučnici su pronašli različite obrasce aktivnosti u primarnom slušnom korteksu mozga pasa, što ukazuje na to da oni mogu da razlikuju govor od negovora.

U sekundarnom slušnom korteksu koji analizira složene zvuke, mozak pasa proizvodi različite obrasce aktivnosti kada čuje poznati jezik i nepoznat jezik.

Što su psi bili stariji, to je njihov mozak bolje razlikovao dva jezika.