Da li psi mogu da predvide epileptični napad kod ljudi?

Čovekov najbolji prijatelj ne samo da može da otera lopove ili pokazuje put slabovidima, već je sposoban da predvidi i epileptični napad, pokazalo je istraživanje Univerziteta u Belfastu.

Epileptični napadi povezani su sa specifičnim mirisima koji su psima prepoznatljivi, napisali su autori istraživanja u časopisu MDPi Animals.

Brojne su anegdote o tome da psi pokazuju promene u ponašanju pre napada, ali nijednom naučnom studijom do sada te tvrdnje nisu proverene, kazali su.

Tim naučnika, na čelu sa biologom sa belfastskog univerziteta Nilom Pauelom je devetnaest pasa bez ikakvih iskustava sa epilepsijom izložio mirisima karakterističnim za tri faze napada. Reč je o mirisima koji nastaju u znoju pacijenata uoči napada.

Svih 19 pasa, a bili su različite starosti, rase i pola, pokazali su bihevioralne promene kad su nanjušili mirise povezane s napadima.

– Neki su čak trčali napred-nazad do drugih članova porodice kako bi ih upozorili da osobi preti napad i to bez ikakvog prethodnog treninga – rekao je Pauel, dodavši da sama obuka nije teška i da se može sprovesti u razdoblju od šest do osam nedelja.

Zavisno od rase, psi imaju od 10.000 do 100.000 puta moćniji njuh od čovekovog.

Saznanja Pauelovog tima mogla bi da posluže razvoju “potencijalno spasonosnog sistema ranog upozorenja” za 65 miliona ljudi u svetu koji žive sa epilepsijom, od kojih 30 posto napada ne uspeva da kontroliše lekovima.

– Ljudi koji imaju teške napada i žive u strahu od jednostavnog odlaska do kupatila ili od odlaska u šetnju bez pratnje, trebalo bi da steknu pravo na obučenog psa koji može da im najavi napad i spasi ih od povreda ili čak iznenadne smrti – rekao je Pauel.

Njihova istraživanja se nastavljaju.

– Ona bi eventualno mogla da rezultiraju razvojem elektronskog uređaja koji bi bio osetljiv na porast specifičnih biomarkera koji prethode napadima – dodao je.

Piter Marfi, predsednik društva “Epilepsy Ireland”, smatra da je pronalazak pouzdanog metoda predviđanja napada “sveti gral za mnoge pacijente koji boluju od epilepsije”.