Da li se mačke vezuju za jednu osobu kao što to čine psi?

Mačke šalju poruke koje samo treba pročitati na pravi način.

Mačke su sposobne i da stvore trajne veze sa ljudskim članovima svoje porodice.

Svoju ljubav nam pokazuju na mnogo načina, šalju nam poruke koje samo treba pročitati na pravi način. Ali da li je tačno da su mačke tokom svog života vezane samo za jednu osobu?

Odgovora je više od jednog. Mačke mogu izabrati određenu osobu na koju će obratiti posebnu pažnju.

U ovom slučaju, reč je o imprintingu, zaista dubokoj vezi po kojoj se životinja navodi da ide stopama svog vlasnika, doživljavajući ga kao referentnu figuru.

Teško je objasniti šta vodi mačke u njihovom izboru. Razlog može biti u različitim okolnostima kao što je, na primer, trenutak u kome je mačka ušla u vaš život ili ko provodi više vremena sa njom.

To je pokazala i naučna studija, koja je otkrila da je u vežbi 65 odsto mačaka pokazalo snažnu privrženost svojim ljudima. Međutim, tokom testa, reakcije životinja su bile različite jer su iskustva i karakter svake mačke različiti.

Mačke se zato mogu povezati sa jednom osobom i bukvalno im „visiti“ u krilu, ali imaju i otvoreniju ličnost.

Postoje, naime, mačke koje vole i slažu se sa svima, bez razlike.

Čini se da ove mačke ne pokazuju nikakvu očiglednu sklonost prema tome ko ih mazi, brine o njima ili čisti njihovu kutiju za otpatke. Brinu se za celu porodicu.

Zato je istina da se mačke mogu povezati samo sa jednom osobom, ali to ne znači da stvari uvek moraju biti takve.

Pazite, međutim, da ne pomešate naklonost sa životinjskom ljubomorom, gde ljubomora znači nešto sasvim drugo.