Kako psi razumeju jezik ljudi?

Kada pas čuje neku reč, da li je ona za njega samo čulni nadražaj ili sa sobom nosi neko dublje značenje? Kada je jedan pas 2011. godine iskočio iz helikoptera u pratnji specijalnog tima Američke foke tokom prepada na nastambu Osame bin Ladena, to je inspirisalo Gregorija Bernsa. – Pomislio sam, ako psi mogu da […]

Više