„Škola ribolova“ – knjiga koja je svakom početniku dobrodošla

Knjiga koju možete imate u ruci, namenjena je sticanju osnovnog znanja iz jednog lepog hobija, ribolovnog sporta. Skupština Ribolovačkog saveza Vojvodine predložila je da se napiše ova knjiga kako bi se uobličio program po kome će se predavati u školama ribolova širom Vojvodine, koje organizuju udruženja sportskih ribolovaca. Kako je intencija u svim sportovima, pa i u našem, da se mladi što više uključe u najzdraviji oblik društvenih aktivnosti, sport, potrebno ih je prethodno edukovati i pružiti im mogućnosti da ga zavole. Sportski ribolov je najmasovniji sport na svetu računajući i njegov rekreativni karakter. Za njega nisu potrebne nikakve fizičke predispozicije niti velika materijalna sredstva da bismo počeli da se bavimo ovom prastarom veštinom lova. Iz rekreativne varijante vremenom se stvorio i takmičarski oblik kao nadgradnja, ali i za njega je neophodno imati osnovna predznanja o samim tehnikama ribolova.

Upravo sa tim ciljem je i napisana ova knjiga. Sažet pristup raznim temama iz sportskog ribolova upoznaće vas sa osnovnim znanjima i tehnikama koje se koriste u ribolovu.

Po upoznavanju sa sadržajem knjige trebalo bi da steknete osnovno znanje iz sportskog ribolova kako biste mogli da sami odaberete u prodavnici ribolovni pribor, mamce i ostalu opremu pecaroša i da upecate svoju prvu ribu ili da proširite svoje do sada stečeno znanje. Svakako, kada ste u prilici, koristite znanje iskusnijeg kolege. Samo redovnim upražnjavanjem ovog divnog sporta nadogradićete već stečeno znanje i postaćete uspešan ribolovac.

Knjiga „Škola ribolova“ autora Dušana Jovanovića je napisana visoko stručnim i veoma razumljivim  jezikom, a predstavlja sveobuhvatni vodič sa širokim aspektima i mogućnostima  sportskog ribolova u vodama Vojvodine. Sadrži osnovne podele i izvanredno  kvalitetne  fotografske  snimke glavnih  vrsta  sa  naučnim i stručnim  nazivima  na srpskom, mađarskom i svetskim  jezicima (engleski,  francuski  i  nemački)  uz  podatke  vezane  za  pribor  odnosno  tehnike ribolova, tip i vrstu mamaca, minimalno  dozvoljenu lovnu  dužinu  i  lovostaj  za vreme  mresta. Takođe  sadrži  detaljan  prikaz  svih  ribolovnih  voda t.j. ribarskih  područja u Vojvodini sa posebnim  isticanjem  najatraktivnijih   revira   u  Bačkoj,  Banatu  i  Sremu.  Posebno  značajna  poglavlja   predstavljaju  programi  rada  i  aktivnosti  udruženja  sportskih  ribolovaca  sa  aspekta  op{te  edukacije,  ekološkog   obrazovanja,  zaštite  ribolovnih voda i ribljeg  fonda, unapređenja  ribolovnog  turizma  i razvoja sportskog ribolova. U tom  smislu detaljno su razrađena  osnovna  i moralna pravila ponašanja u sportskom  ribolovu.                 
Knjiga  poseduje  i detaljan  prikaz  osnovnog i  dodatnog ribolovačkog  pribora i opreme, njihovu  montažu,  izbor i korišćenje  mamaca, primame i hrane  za ribe. U posebnim  poglavljima  je  naročito  obrađen  takmičarski  ribolov sa  osnovnim  pravilima, zahtevanim priborom i opremom. Na kraju, ali ne  po  značaju, prikazan  je  sistem  upravljanja  ribolovnim  vodama i  princip funkcionisanja ribočuvarske službe.                
Sadržaj knjige posebno  obogaćuju  test pitanja (sa odgovorima) iz četiri  oblasti (poznavanje riba, pravila ponašanja u sportsko-rekreativnom ribolovu,  ribolovački  pribor  i oprema,  zaštita  ribolovnih voda), što  zajedno  sa  5  plakata  (postera),  na  kojima  su  ilustrovane  pojedine  teme,  predstavlja kvalitetno  obrazovno  sredstvo  koje će se koristiti u školama ribolova koje se održavaju u udruženjima sportskih ribolovaca. 

 

(Izvor: Ribolovački savez Vojvodine)