Separaciona anksioznost kod pasa – šta je i kako je se rešiti?

Šta je separaciona anksioznost kod pasa, šta je uzrokuje i kako rešiti ovaj problem saznaćete u redovima koji slede!

Jedna od najčešćih pritužbi vlasnika kućnih ljubimaca je da su njihovi psi problematičnii ili destruktivni kada su ostavljeni sami. Psi mogu da uriniraju, vrše nuždu, laju, zavijaju, grizu predmete, kopaju ili pokušavaju da pobegnu. Iako ovi problemi često ukazuju na to da psa treba naučiti pristojnom ponašanju u kući, oni takođe mogu biti simptomi uznemirenosti. 

Kada su pseći problemi praćeni drugim uznemirujućim ponašanjem, kao što je slinjenje i pokazivanje anksioznosti kada se spremate da napustite kuću, to nije znak da je pas nevaspitan. Zapravo, to je indikacija da psa muči separaciona anksioznost.

Separaciona anksioznost kod pasa ili anksioznost odvajanja se pokreće kada psi postanu uznemireni zbog odvajanja od svojih staratelja, ljudi za koje su vezani. Pokušaji bekstva pasa sa separacionom anksioznošću često su ekstremni i mogu dovesti do samopovređivanja i uništenja stvari u domaćinstvu, posebno oko izlaznih tačaka kao što su prozori i vrata.

Separaciona anksioznost kod pasa može izazvati uznemirenost životinje kada se vlasnik sprema da ode. Neki drugi psi izgledaju uznemireno ili depresivno kada vlasnici nisu prisutni. Neki pokušavaju da spreče svoje staratelje da odu. 

Odmah nakon što vlasnik ostavi anksioznog psa, pas će početi da laje i pokazuje druga problematična ponašanja u kratkom vremenu nakon što je ostavljen sam – često u roku od nekoliko minuta. 

Kada se staratelj vrati kući, pas se ponaša kao da su prošle godine otkako nije video svoju mamu ili tatu!

Kada tretirate psa koji pati od separacione anksioznosti, cilj je da se reši temeljna anksioznost psa tako što ćete ga naučiti da uživa, ili barem da toleriše, da bude ostavljen sam. Ovo se postiže postavljanjem stvari tako da pas doživi situaciju koja izaziva njegovu anksioznost, a da ne doživi strah ili anksioznost.

Separaciona anksioznost kod pasa – simptomi

Sledi lista simptoma koji mogu ukazivati na separacionu anksioznost:

Uriniranje i defeciranje

Neki psi mokre ili vrše nuždu kada su ostavljeni sami. Ako pas urinira ili vrši nuždu i kada je vlasnik prisutan, separaciona anksioznost nije uzrok ovog ponašanja.

Lajanje i zavijanje

Ansiozan pas može lajati ili zavijati kada je ostavljen sam ili kada je odvojen od vlasnika. Ova vrsta lajanja ili zavijanja je uporna i čini se da nije izazvana ni sa čim, osim što je pas usamljen.

Žvakanje, kopanje i uništavanje

Neki psi koje muči separaciona anksioznost žvaću predmete, okvire vrata ili prozorske daske, grebu po vratima ili uništavaju kućne predmete kada ostanu sami ili odvojeni od svojih staratelja. Ovakva ponašanja mogu dovesti do samopovređivanja, kao što su slomljeni zubi, posečene i ogrebane šape i oštećeni nokti. Ako su žvakanje, kopanje i uništavanje uzrokovani anksioznošću, obično se ne dešavaju u prisustvu vlasnika, nego isključivo kad je pas sam.

Bežanje

Pas kog muči anksioznost može pokušati da pobegne iz oblasti u kojoj je zatvoren kada je ostavljen sam ili odvojen od vlasnika. Pas može pokušati da kopa i grize kroz vrata ili prozore, što bi moglo dovesti do samopovređivanja, kao što su slomljeni zubi, posečene i ogrebane prednje šape i oštećeni nokti. Ako su pokušaji bega uzrokovani anksioznošću, neće se dešavati kada je vlasnik prisutan.

Utabana staza kretanja

Neki psi hodaju duž određene staze kada su ostavljeni sami. Neki psi se kreću kružnim obrascima, dok drugi hodaju napred-nazad u ravnim linijama. I za ovo ponašanje važi isto pravilo – ako ga uzrokuje anksioznost neće se javljati kada je vlasnik prisutan.

Koprofagija

Kada su ostavljeni sami ili odvojeni od svojih staratelja, neki psi vrše nuždu, a zatim pojedu sav ili deo svog izmeta. Ako koprofagiju uzrokuje anksioznot, pas neće ovo činiti kada je vlasnik tu.

Zašto neki psi razvijaju anksioznost odvajanja?

Ne postoje dokazi koji tačno pokazuju zašto psi razvijaju anksioznost odvajanja. Međutim, pošto daleko više pasa koji su usvojeni ima ovaj problem, nego psi koji od uzrasta šteneta rastu u porodici, veruje se da gubitak važne osobe u životu psa može dovesti do separacione anksioznosti. 

Druge manje dramatične promene takođe mogu izazvati poremećaj. Sledi lista situacija koje su povezane sa razvojem separacione anksioznosti.

Promena staratelja ili porodice

Ako je pas napušten, ostavljen u skloništu, ili čak poklonjen drugim ljudima, to mogu biti faktori koji izazivaju separacionu anksioznost.

Promena u rasporedu

Nagla promena u rasporedu u smislu kada i koliko dugo pas ostaje sam može izazvati razvoj anksioznosti. Na primer, ako vlasnik psa radi od kuće i provodi ceo dan sa psom, ali onda dobije novi posao koji zahteva da ostavi psa samog šest ili više sati, pas bi mogao da razvije separacionu anksioznost zbog te promene .

Promena mesta boravka

Preseljenje u novu kuću ili novi stan može izazvati separacionu anksioznosti kod pasa.

Promena u članstvu domaćinstva

Iznenadno odsustvo stalnog člana porodice, bilo zbog smrti ili odseljenja, može izazvati razvoj anksioznosti kod pasa.

Isključite medicinske probleme

U potrazi za uzrocima separacione anksioznosti prvo isključite medicinske probleme:

Inkontinencija uzrokovana medicinskim problemima

Mokrenje po kući je kod nekih pasa uzrokovano inkontinencijom – medicinskim stanjem koje uzrokuje da pas ne može da zadrži urin. Psi sa problemom inkontinencije često izgledaju nesvesno da su se pomokrili. Ponekad to učine i dok spavaju. 

Brojni medicinski problemi — uključujući infekciju urinarnog trakta, slab sfinkter uzrokovan starošću, probleme povezane sa hormonima nakon sterilizacije, kamen u bešici, dijabetes, bolest bubrega, Kušingovu bolest, neurološke probleme i abnormalnosti genitalija — mogu izazvati urinarnu inkontinenciju kod pasa.

Pre nego što pokušate da promenite ponašanje psa koje je uzrokovano separacionom anksioznošću, posetite veterinara vašeg psa da biste isključili zdravstvene probleme.

Lekovi

Postoji veliki broj lekova koji mogu izazvati često mokrenje po svim mestima, pa čak i u kući. Ako vaš pas uzima bilo kakve lekove, obratite se njegovom veterinaru da biste saznali da li oni mogu doprineti problemima sa mokrenjem ili ne.

Drugi problemi u ponašanju koje treba isključiti

Ponekad je teško odrediti da li pas ima separacionu anksioznost ili ne. Neki uobičajeni problemi u ponašanju mogu izazvati slične simptome. Pre nego što zaključite da vašeg psa muči separaciona anksioznost, važno je da isključite sledeće probleme u ponašanju:

Pokorno ili uzbuđeno mokrenje

Neki psi mogu mokriti tokom pozdrava, igre, fizičkog kontakta ili kada su ukoreni ili kažnjeni. Takvi psi imaju tendenciju da pokazuju pokorne položaje tokom interakcije, kao što je nisko držanje repa, uši spljoštene uz glavu, čučanje ili prevrtanje i otkrivanje stomaka.

Obeležavanje teritorije urinom

Neki psi uriniraju u kući jer ostavljaju tragove mirisa. Pas obeležava teritoriju uriniranjem malih količina urina na vertikalnim površinama.

Destruktivno ponašanje

Mnogi mladi psi se bave destruktivnim i agresivnim griženjem ili kopanjem dok su njihovi čuvari kod kuće, kao i kada su odsutni. 

Dosada

Psima je potrebna mentalna stimulacija, a neki psi mogu pokazati problematično ponašanje kada su ostavljeni sami, jer im je dosadno i traže nešto da rade. Ovi psi obično ne izgledaju uznemireno.

Preterano lajanje ili zavijanje

Neki psi laju ili zavijaju kao odgovor na različite okidače u svom okruženju, poput nepoznatih prizora i zvukova. Obično laju i zavijaju i kada su njihovi staratelji kod kuće, kao i kada su odsutni. 

Šta učiniti ako vašeg psa muči separaciona anksioznost?

Lečenje blage separacione anksioznosti

Ako vaš pas ima blagu separacionu anksioznost, kontrakondicioniranje može ublažiti problem. Kondicioniranje je proces tretmana koji menja strahovitu, anksioznu ili agresivnu reakciju životinje u prijatnu, opuštenu. To se radi povezivanjem prizora ili prisustva osobe, životinje, mesta, objekta ili situacije koje se plaše ili koju ne vole, sa nečim zaista dobrim, što pas voli. Vremenom, pas nauči da čega god da se plaši zapravo čini dobro za njega. 

Za pse sa anksioznošću odvajanja, kontrakondicioniranje se fokusira na razvijanje veze između samoće i dobrih stvari, poput ukusne hrane. Da biste razvili ovu vrstu asocijacije, svaki put kada izađete iz kuće, možete psu ponuditi ukusan obrok ili igračku slagalicu na koju treba da klikne kako bi došao do hrane, što može potrajati. Stvoriće pozitivnu asocijaciju na vaš odlazak i neće više praviti problem destruktivnim ponašanjem kad god vas nema.

Lečenje umerene do teške separacione anksioznosti

Umereni ili teški slučajevi separacione anksioznosti zahtevaju složeniji program desenzibilizacije i kontrakondicioniranja. U ovim slučajevima, ključno je postepeno navikavati psa da bude sam tako što ćete početi sa mnogo kratkih razdvajanja koje ne izazivaju anksioznost, a zatim postepeno povećavati trajanje razdvajanja tokom više nedelja dnevnih sesija.

Prvi korak: Znakovi pred polazak

Neki psi počinju da se osećaju uznemireno dok se njihovi vlasnici spremaju da odu. Na primer, pas može početi da cvili kada primeti da se vlasnik sprema, šminka, oblači, obuva ili uzima ključeve. (Ako vaš pas ne pokazuje znake anksioznosti kada se spremate da ga ostavite na miru, možete jednostavno preskočiti na drugi korak u nastavku.) 

Vlasnici pasa koji se uznemire tokom rituala pre polaska ne mogu da odu – čak ni na samo nekoliko sekundi — bez izazivanja ekstremne anksioznosti njihovih pasa. Vaš pas može videti znake da odlazite (na primer da oblačite kaput ili uzimate ključeve) i biti toliko uznemiren što će ostati sam da ne može da se kontroliše i zaboravlja da ćete se vratiti.

Jedan pristup tretmanu ove „anksioznosti pred polazak“ je da naučite psa da kada uzmete ključeve ili obučete kaput, to ne znači uvek da odlazite. To možete učiniti tako što ćete psa izložiti ovim znakovima u različitim redosledima nekoliko puta dnevno – bez odlaska. Na primer, obucite čizme i kaput, a zatim samo gledajte TV umesto da odlazite. Ili pokupite ključeve, a zatim sedite za kuhinjskim stolom neko vreme. Ovo će smanjiti anksioznost vašeg psa jer ovi signali neće uvek dovesti do vašeg odlaska, pa vaš pas neće biti toliko uznemiren kada ih vidi. 

Imajte na umu, međutim, da je vaš pas godinama učio značenje znakova vašeg odlaska, pa da bi naučio da znakovi više ne predviđaju vaša duga odsustva, vaš pas mora da iskusi lažne znakove mnogo, mnogo puta dnevno tokom mnogo nedelja. Nakon što vaš pas ne bude uznemiren kada vas vidi da se spremate da odete, možete preći na sledeći korak u nastavku.

Drugi korak: diplomirani odlasci/izostanci

Ako je vaš pas manje uznemiren pre nego što odete, verovatno možete preskočiti gorenavedeni tretman pre polaska i početi sa vrlo kratkim odlascima. Glavno pravilo je da planirate da vaša odsustva budu kraća od vremena koje je potrebno vašem psu da se uznemiri. 

Za početak, obučite psa da borave van vidokruga pored unutrašnjih vrata u kući, kao što je kupatilo. Možete naučiti psa da sedne i ostane dok idete na drugu stranu vrata kupatila. Postepeno povećavajte dužinu vremena koje čekate na drugoj strani vrata, izvan vidokruga vašeg psa. 

 • Napredujte u izvođenju vežbi boravka van vidokruga na vratima spavaće sobe, a zatim kasnije na izlaznim vratima. Ako uvek izlazite kroz prednja vrata, prvo uradite vežbe na zadnjim vratima. Dok počnete da radite sa svojim psom na izlaznim vratima, on ne bi trebalo da se ponaša uznemireno jer ima istoriju igranja „igre ostanka“.
 • U ovom trenutku možete početi da ugrađujete vrlo kratka odsustva u svoj trening. Počnite sa odsustvima koja traju samo jednu do dve sekunde, a zatim polako povećavajte vreme kada ste van vidokruga vašeg psa. Kada ste trenirali do razmaka od pet do deset sekundi, ugradite kontrakondicioniranje tako što ćete psu dati igračku sa hranom neposredno pre nego što izađete kroz vrata. 
 • Tokom vaših sesija, obavezno sačekajte nekoliko minuta između odsustva. Nakon svakog kratkog razdvajanja, važno je da se uverite da je vaš pas potpuno opušten pre nego što ponovo odete. 
 • Ne zaboravite da se ponašate veoma mirno i tiho kada izlazite i ulazite. Ovo će smanjiti kontrast između vremena kada ste prisutni i vremena kada vas nema.
 • Morate proceniti kada je vaš pas u stanju da toleriše povećanje dužine razdvajanja. Svaki pas reaguje drugačije, tako da ne postoje standardni vremenski okviri. Odlučivanje kada povećati vreme boravka može biti veoma teško, a mnogi vlasnici kućnih ljubimaca prave greške. Žele da lečenje brzo napreduje, pa izlažu svoje pse predugačkom trajanju, što izaziva anksioznost i pogoršava problem. Da biste sprečili ovu vrstu greške, pazite na znake stresa kod vašeg psa. 
 • Moraćete da potrošite značajnu količinu vremena na 40-minutna odsustva jer će se većina anksioznih odgovora vašeg psa desiti u prvih 40 minuta dok je sam. To znači da ćete tokom nedelja kondicioniranja povećati trajanje vaših odlazaka za samo nekoliko sekundi svake sesije ili svakih nekoliko sesija, u zavisnosti od tolerancije vašeg psa na svakom nivou. Kada vaš pas bude mogao da toleriše 40 minuta odvojenosti od vas, možete povećati odsustva za veće delove vremena (u početku 5 minuta, a zatim 15 minuta). Kada vaš pas može da bude sam 90 minuta, a da se ne uznemiri, verovatno može da izdrži četiri do osam sati. (Samo da biste bili sigurni, pokušajte da ga prvo ostavite samog četiri sata, a zatim osam punih sati tokom nekoliko dana)

Neophodna komponenta tretmana separacione anksioznosti

Tokom desenzibilizacije na bilo koju vrstu straha, neophodno je osigurati da vaš pas nikada ne doživi punu verziju onoga što izaziva njegovu anksioznost ili strah. Mora da iskusi samo verziju niskog intenziteta koja ga ne plaši. U suprotnom, neće naučiti da se oseća mirno i udobno u situacijama koje ga uznemiravaju. To znači da tokom lečenja separacione anksioznosti vaš pas ne može biti ostavljen sam, osim tokom vaših sesija desenzibilizacije. 

Na sreću, postoji mnogo alternativnih aranžmana:

 • Ako je moguće, povedite svog psa na posao sa sobom.
 • Dogovorite se da član porodice, prijatelj ili čuvar pasa dođe u vaš dom i ostane sa vašim psom kada niste tamo. (Većina pasa koji pate od anksioznosti su dobro sve dok je neko sa njima. Taj neko ne morate nužno da budete vi).
 • Odvedite psa kod nekog ko će ga pričuvati ili u pension za pse.
 • Mnogi psi koji pate od anksioznosti odvajanja su u redu kada su ostavljeni u automobilu. Možete pokušati da ostavite svog psa u automobilu – ali samo ako je vreme umereno. Upozorenje: psi mogu doživeti toplotni udar i umreti ako su ostavljeni u automobilu po toplom vremenu (23 stepena ili više) – čak i na samo nekoliko minuta. NE ostavljajte psa u automobilu osim ako niste sigurni da se unutrašnjost vašeg automobila neće zagrejati.

Pored vaših završenih vežbi izostanaka, sve pozdrave (zdravo i zbogom) treba izvoditi na veoma miran način. Kada kažete zbogom, samo potapšite psa po glavi, pozdravite se i idite. Slično tome, kada stignete kući, pozdravite svog psa i onda ne obraćajte više pažnje na njega dok se ne smiri i opusti. Količina vremena potrebnog vašem psu da se opusti nakon što se vratite kući zavisiće od njegovog nivoa anksioznosti i individualnog temperamenta. 

Obezbedite puno „poslova“ za vašeg psa

Pružanje fizičke i mentalne stimulacije je vitalni deo lečenja mnogih problema u ponašanju, posebno onih koji uključuju anksioznost. Vežbanje uma i tela može u velikoj meri obogatiti život vašeg psa, smanjiti stres i obezbediti odgovarajuće uslove za normalno ponašanje psa. Pored toga, fizički i mentalno umoren pas nema mnogo viška energije da potroši kada je ostavljen sam. Da bi vaš pas bio zauzet i srećan, isprobajte sledeće predloge:

 • Dajte psu najmanje 30 minuta aerobne aktivnosti (na primer, trčanje i plivanje) svakog dana. Pokušajte da izmorite pre nego što ga ostavite samog. Ovo bi mu moglo pomoći da se opusti i odmori dok vas nema.
 • Igrajte zabavne, interaktivne igre sa svojim psom, kao što su donošenje i potezanje kanapa.
 • Vodite psa u dnevne šetnje i izlete. Idite različitim rutama i posećujte nova mesta što je češće moguće kako bi mogao da doživi nove mirise i prizore.
 • Ako vaš pas voli druge pse, pustite ga da se igra na povodcu sa svojim psećim drugarima.
 • Često dajte hranu psu u igračkama na koje mora da klikne kako bi došao do omiljene poslastice.
 • Naterajte svog psa da „lovi“ svoje obroke tako što ćete sakriti male količine hrane oko vaše kuće ili dvorišta kada odete. Većina pasa voli ovu igru!

Lekovi bi mogli pomoći

Uvek se konsultujte sa veterinarom pre nego što psu date bilo koju vrstu leka za probleme sa ponašanjem.

Upotreba lekova može biti od velike pomoći, posebno u teškim slučajevima anksioznosti pri odvajanju. Neki psi su toliko uznemireni bilo kakvim odvajanjem od vlasnika da se lečenje ne može sprovesti bez lekova. Lekovi protiv anksioznosti mogu pomoći psu da toleriše određeni nivo izolacije, a da ne doživi anksioznost. Takođe može brže napredovati u lečenju.

Šta ne treba da radite ako vašeg psa muči separaciona anksioznost?

Ne grdite i ne kažnjavajte psa. Anksiozno ponašanje nije rezultat neposlušnosti ili inata. To je odgovor na nevolju! Vaš pas pokazuje anksiozno ponašanje kada je ostavljen sam jer je uznemiren i pokušava da se nosi sa velikim stresom. Ako ga kaznite, može se još više uznemiriti i problem bi mogao postati mnogo gori.

)