PSI ZNAJU KADA SMO DAREŽLJIVI?

Darežljivost mnogi povezuju sa pravednošću i dobrotom, prema novom istraživanju pas zna kada ste darežljivi a kada sebični, i to razaznaje na osnovu tona glasa i prepoznavanja emocija.

U pomenutom istraživanju učestvovalo su dva seta glumaca, koje su psi posmatrali. Jedna grupa glumaca je delila hranu sa beskućnicima, dok je druga grupa terala beskućnike na agresivan način. Potvrdilo se da nas psi procenjuju na osnovu akcija koje preduzimamo. Kada su glumci pozvali psa, psi su reagovali i prilazili samo darežljivim glumcima, dok su drugu grupu koja se agresivno ponašala izbegavali. Psi imaju dobroćudnu prirodu, pa slično očekuju i od ljudi. Prema istraživanju se može zaključiti da psi itekako primećuju dobrotu i na nju uzvraćaju ljubavlju, dok na sebičnost reaguju nedostatkom poverenja ili strahom.

Izvor: petmagazine.rs