Mačke govore očima

Psi obično razumemo, ta njihova izražajna lica i govor tela možemo prilično precizno da pročitamo. Mačke su, s druge strane, poznate po svojoj emocionalnoj neodređenosti i nepokolebljivosti. Međutim, postoji uverenje da su mačke izražajne kao i psi, te da je problem u stvari u nama, jer ih mi sve vreme pogrešno razumemo odnosno ne vidimo kada pokušavaju da komuniciraju sa nama. Jer, mjaukanje i talasanje repom znače … pa, mnogo stvari. Sa svakim predenjem ili čak treptanjem, mačke govore: “zdravo“, “hajde da se igramo“ ili “skloni se“.

Piše: petmagazine.rs

Mačke su veoma nezavisne, pa ih je lako pogrešno razumeti. Evo diskusije koja ima za cilj da demistifikuje misteriju određenog mačjeg “razgovora“, posebno očiju, pomažući vam da uočite šta mačke pokušavaju da prenesu.

Oči

Mačke govore očima. Samo je pogledajte. Ali pogledi se razlikuju. Neki su intenzivni i fokusirani, dok su drugi nasumični. Kada vaša mačka bulji ne trepćući, da li želi nešto od vas ili je ljuta? I jedno i drugo može biti istina. Iako fiksiran pogled i ukočeno držanje tela mogu značiti neprijateljstvo, isti pogled bi mogao biti traženje maženja ili neki drugi oblik pažnje.

Ono što mačke govore često zavisi od položaja očnih kapaka i širenja očiju. Poruke variraju od suptilnih do otvorenih i mogu biti neverovatno moćne. Ona ne mora da glasno govori da bi prenela svoju poruku, iako je namera često pojačana govorom tela, odnosno repom, položajem ušiju ili podignutom dlakom.

Uzbuđenje

Svako snažno emocionalno uzbuđenje – strah, bes, zadovoljstvo, uzbuđenje – može dovesti do naglog širenja zenice mačke. Možda ćete videti kako su zenice vaše mace postale velike tokom posete veterinaru ili kada se napolju čuju glasni zvukovi. Drugi put, njene oči bi to mogle učiniti kada su iznenađene uvođenjem nove mačke u dom.

Poverenje

Otvorene oči u kombinaciji sa opuštenim ili čak pokornim držanjem tela mogu biti znak velikog poverenja. Na primer, mačke koje vam udaraju glavom u obraze ili to isto čine prijateljskom psu ukazuju na poverenje, pa i na ljubav.

Dominacija i agresija

Mačje oči koje netremice gledaju iz daljine mogu biti znak kontrole, dominacije ili čak agresije. Vlasnici često neće prepoznati ovo suptilno ponašanje, koje se može koristiti za kontrolu pristupa resursima u domaćinstvima sa više mačaka. Jednostavnim korišćenjem ovog netreptajućeg pogleda, jedna mačka može da upozori i spreči druge mačke da se približi do činija za hranu, kutije za otpatke ili druge teritorije.

Dok, na primer,pogled sa prorezanim očima ukazuje na jaku emociju – strah ili agresiju. Žmirenje takođe štiti oči od potencijalnih kandži protivnika. Izbegavajte da zaključate oči sa mačkom koju ne poznajete, ili biste mogli da izazovete napad.