I životinje su ravnopravni stanovnici Zemlje!

Svetski dan životinja obeležava se svakog 4. oktobra od 1931. godine.

Poznat je i kao Međunarodni dan zaštite životinja i kao Svetski dan zaštite životinja. Posvećen je pravima životinja i očuvanju životinjskog biodiverziteta.

Prvi tragovi zaštite životinja datiraju daleko u prošlost kada su vladari davali osnovna uputstva narodu da stoku treba hraniti i pojiti, a ne batinati.

U periodu od 17. do 19. veka veliki mislioci pokreću teme zaštite životinja, kao i njihovih prava. Počinje da se spominje i moralna obaveza čoveka da ih štiti. Od 19. veka pa do danas o zaštiti govore naučnici i obični ljudi.

Svetski dan životinja proglašen je 1931. godine na konvenciji ekologa u Firenci da bi se istakla ugroženost vrsta.

Hajnrih Cimerman, nemački pisac i izdavač časopisa “Čovek i pas” 24. marta 1925. godine u Berlinu je organizovao prvi Svetski dan životinja. Godine 1929. taj datum je prebačen na 4. oktobar. Imao je tada sledbenike jedino u Češkoj, Švajcarskoj, Nemačkoj i Austriji.

Tek u Firenci je odlučeno jednoglasno da se 4. oktobar proglasi zvaničnim datumom Svetskog dana zaštite životinja. Od tada se tradicionalno, svakog 4. oktobra, na dan Svetog Franje Asiškog – zaštitnika životinja, obeležava ovaj dan.

Četvrtog oktobra sve organizacije za zaštitu životinja, kao i svi azili za životinje širom sveta, organizuju obilaske svojih institucija, edukativne radionice, prikupljaju se donacije, udomljavaju se ljubimci…

Na Svetski dan životinja se svi podsećaju da su životinje ravnopravni stanovnici Zemlje, da imaju jednako pravo na život kao i ljudi, da osećaju bol, patnju, strah i stres.

Cilj Svetskog dana životinja je da se poboljša odnos prema životinjskim vrstama širom sveta, kao i da se pruži podrška pojedincima, grupama i organizacijama koje se staraju o životinjama.