Zahtev za tumačenje ZODIL

Obzirom na činjenicu da nam svakodnevno stiže veliki broj pitanja za tumačenje zakonskih odrednica kada je reč o učesnicima u lovu, Lovački savez Srbije uputio je Zahtev za misljenje MPŠV- Upravi za šume. Kako bismo dobili tačne informacije i dali ispravne odgovore na pitanja koje nam korisnici lovišta, ali i sami lovci postavljaju, a u skladu sa zakonskim okvirima, smatramo da je sam zakonodavac jedini adekvatan za to.

U prilogu pogledajte Zahtev Lovačkog saveza Srbije