Održani lovni okruzi LSS

Nakon održanog Beogradskog, Borskog, Pomoravskog i  Zaječarskog lovnog okruga, kao predlog za kandidata na izborima LSS, ovi okruzi predložili su dosadašnjeg predsednika Bratislava Ćirkovića. Poršku Ćirkoviću na svojim Skupštinama pružili su i SDLK „Artemida“ i Društvo skolara Srbije.

Za članove Upravnog odbora predloženi su:

Beogradski lovni okrug: Dejan Đurđević

Borski lovni okrug: Veljko Stoisavljević

Pomoravski lovni okrug: Aleksandar Miladinović

Zaječarski lovni okrug: Vladimir Videnović

Za članove Nadzornog odbora predloženi su:

Beogradski lovni okrug: Predrag Radosavljević

Pomoravski lovni okrug: Nikola Radulović

Za članove suda časti:

Beogradski lovni okrug: Branislav Anđelković