Održana druga sednica Suda časti

U prostorijama Lovačkog saveza Srbije,26. januara 2023., održana je druga sednica suda časti LSS-a. Tom prilikom pokrenuta je inicijativa za izmene i dopune postojećeg Etičkog kodeksa lovaca. Izmene se pre svega odnose na osavremenjivanje i usklađivanje sa savremenim tokovima lovstva, obzirom da je od predhodnog izdanja prošlo skoro 30 godina.
Nakon reforme Etičkog kodeksa isti će biti dostupan svim lovcima u elektronskom izdanju.