Konkurs za subvencije u oblasti lovstva u 2022. godini- MPŠV

Raspisan je Konkurs za subvencije u oblasti lovstva u 2022. godini od strane MPŠV- Uprava za šume. Ovim konkursom obuhvaćeno je subvenciosnisanje isključivo projekata koji se tiču unapređenja divljači, i to pre svega : jelena, divokoze, jarebice i fazana. Potrebna dokumentacija kao i poziv na Konkurs nalaze se na priloženom linku. Ukoliko ste zainteresovani da aplicirate po ovom konkursu potrbeno je da, najkasnije, do 28.10.2022. projektna dokumentacija bude dostavljena Upravi za šume.

https://upravazasume.gov.rs/konkurs-za-subvencije-u-oblasti-lovstva-u-2022-godini/