Konkurs za subvencije iz oblasti lovstva za 2023. godinu- MPŠV

MPŠV- Uprava za šume objavila je Konkurs za subvencije u oblasti lovstva za 2023. godinu.

Pravo na apliciranje imaju korisnici lovišta i druga pravna lica sa područja Republike Srbije (izuzev AP Vojvodina).

Na sledećem linku možete pronaći sve neophodne informacije, kao i obrazce za apliciranje.  Rok za predaju dokumentacije je 31.05.20232.

 

https://upravazasume.gov.rs/konkurs-za-subvencije-u-oblasti-lovstva-za-2023-godinu/