НОВИ ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОГЛАШАВАЊУ ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉАЧИ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је нови ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи који је објављeн у Службеном гласнику број 92 од 22.09.2021. године